نقشه وبلاگي

وبلاگهابهمئيدهدشتچرامگچسارانباشتلندهسي سختياسوج

اخبار ویژه

بنر خیرمقدم به وزیر صنعت و خادمی استاندار به شیوه جالبی در دهدشت نصب شد.
میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند.
اخیرا باب های جدیدی در رسانه های استان باب شده است که در صورت عدم ورود مسئولان امر و نهاد های قضایی، امنیتی و بازرسی، امکان بروز فساد گسترده در این بخش از اطلاع رسانی استان بوجود می آید که …
روحانی راهی ندارد جز اینکه دست به یک هولوکاست در خصوص این کارتن خوابهای عصبانی بزند،کارتون خوابهایی که بهترین طعمه برای رقیب او محمود احمدی نژادند و بهترین خوراک برای تولید دوقطبی های تاثیرگذار که احمدی نژاد در آنها استاد است.
جناب روحانی برای عبور از گذرگاه فیش های حقوقی (که یادگار دولت سازندگی است) فقط یک راه دارد، اینکه از این به بعد شبانه روز نخوابد تا مبادا مدیری از دستور صادر شده توسط وی تخطی کند!
دولت روحانی سال آخر و ماه های پایانی دولت خود را می گذراند و تاکنون نه خود و نه معاون اولش به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر نکرده است.
مادر! من امروز به عشق تو، همه قوانین علم را زیر پا گذاشتم.علمی که بخواهد مرا از عشق به تو بازدارد، بر خود حرام می دانم.
آیا بیکاری به نسبت پایین تر است همین برایش کافی نیست که روحش فرسوده باشد پس چرا حقوقش به موقع پرداخت نمی شود ودر مقابل مدیری که بواسطه کارش شان و شخصیت متمایز و قابلا احترامش را دارد باید در حقوق هم اینقد بطور فاحش اختلاف وجود داشته باشد.
این روزها فیش های حقوقی میلیونی وبحث در مورد مبالغ وچگونگی آنها در فضای مجازی ورسانه ای بازتاب گسترده ای پیدا کرده است .هرکس به شکلی آن را تحلیل می کند. عده ای از مسوولین..........

گزارش

بخش دوم در گفت و گو با فرزند اولین شهید مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد:

پیامکای مناسبتی

ديگر استانها