آخرین اخبار

14. فروردين 1396 - 15:10   |   کد مطلب: 1457
شعر طنز شاعر هم استانی درباره ارزانی !
گشت و گذاری در بازار خیالی
یه روزی پاپا کردم سی من خیابون / سیل کردم تا قیمتل وابیده ارزون / تماته و او سرخی وو شوخ و شنگی / قیمتش وابیده بی یه کل فشنگی / .....

به گزارش پاتوق وبلاگ نویسان کهگیلویه و بویراحمد "حرف ناب"      

حرف نابی از چرام بهشتی دیگر ؛     

یه روزی پاپا کردم سی من خیابون

سیل کردم تا قیمتل وابیده ارزون

تماته و او سرخی وو شوخ و شنگی

قیمتش وابیده بی یه کل فشنگی

بادنجون سه بندری گردن دوالی

هرکیلوحساب ویبی یه دو ریالی

موز زرد درچیده بی خوش سرخوش بی

یه تمن سی یه کیلو میوه فروش بی

ای میوه ی که مو دیدم و ای ارزونی

اییابی ماشی ماشی یه جا بسونی

پرتقال زرد قشنگ این غارشاپور

ده تمن آدم ایدا تلی دوتاحور

پسته وارته بی ایگاری گردو

هرکیلو وابیده بی قیمت یه شامپو

هردکونی ایرتم سرایکشیدم

بویی ونرخ گرون وته نیدیدم

پارچه قیمت کردم شرمن اعلا

هرمتری و بیس تمن نیره و بالا

تی خمی فکری کردم شاخ ایدرارم

دس نهام ومن سرم تا شاخ ندارم

روغن پش کیلویی نرگس شیرازی

هرکیلوش وابیده بی یه سر پیازی

نونوا گه تا پسین نون ایدرارم

مشتری سی نونلم وته ندارم

بلن گو قیره ایزه دم شهرداری

سیمان مفتی ایدیم گنی بیاری

تیرآهن وارته بی لاسرلا بی

انگاری هیمی بلی من تل گابی

گیرنده اومده بی رنگی سنس بی

قیمتش یه نوت سوز بیس تمنی بی

خیار سرد قاش کرده بی و شرط کاردی

دو قرش ومن جیبت سیش ایدراردی

تعجب تی خم کردم وی وضع بازار

قصابل گوشت بی حس ایزن ودم دار

تی خمی فکری کردم کارشیطونه

وصبا و پهصبا آدم چه دونه

نه امدویه مرتبه کارل خلابو

وض بازاروهرچه مس اولابو

یه وسیلی زی اسم ومن خیابون

صلواتی بسی کردم لعنت وشیطون

پیل خرد دراوردم پرکف دسم

دامشو یه گنی قند ، درشونه بهسم

دوساعت که ایگشتم ومن خیابون

تاترسم چی اسم ونرخ ارزون

ازبسکه دلم خش بی یه تک ایجسم

یه دفه ومن خو ورفراهسم

 

شاعر :موسی عباسی 

 

دیدگاه شما